BẢNG GIÁ XE BUS HÀ TIÊN-CAMPUCHIA

TuyếnGiờ điGiờ đếnGiá vé
Hà Tiên-Kep06:30am, 11:00am, 12:00pm07:00am, 11:30am, 12:30pm9 USD
Hà Tiên-Kampot06:30am, 11:00am, 12:00pm07:30am, 12:00pm, 13:00pm11 USD
Hà Tiên-Sihanouk Ville06:30am, 11:00am, 12:00pm09:30am, 14:00pm, 15:00pm14 USD
Hà Tiên-Phnôm Pênh06:30am, 11:00am, 12:00pm10:30am, 15:00pm, 16:00pm14 USD
Hà Tiên-Xiêm Riệp06:30am, 11:00am, 12:00pm18:30pm, 2300pm, 24:00pm24 USD

Hướng dẫn đặt vé xe bus Hà Tiên-Campuchia | Cẩm nang du lịch Campuchia | Tour du lịch Hà Tiên-Campuchia | Khách sạn Campuchia |

Khoảng cách
Tour nổi bật
  • Tour mới

Tour Hà Tiên-Phnôm Pênh (2 ngày 1 đêm)

Lịch trình: Hà Tiên-Phnôm Pênh-Hà Tiên
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Giá tour: Bảng giá
đặt tours

Tour Hà Tiên-Sihanouk ville-Kampot-Bokor-Kep (2 ngày 1 đêm)

Lịch trình: Hà Tiên-Sihanouk ville-Kampot-Bokor-Kep
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Giá tour: Bảng giá
đặt tours

Tour Hà Tiên-Bokor (Núi Tà-Lơn)-Kep (1 ngày)

Lịch trình: Hà Tiên-Bokor-Kep
Thời gian: 1 ngày
Giá tour: Bảng giá
đặt tours

Tour Hà Tiên-Phnôm Pênh (1 ngày)

Lịch trình: Hà Tiên-Phnôm Pênh
Thời gian: 1 ngày
Giá tour: Bảng giá
đặt tours
Tour Hà Tiên 1 Ngày

Tour Hà Tiên (1 ngày)

Lịch trình: Hà Tiên Thập Cảnh
Thời gian: 1 ngày
Giá tour: Bảng giá
đặt tours

Tour Hà Tiên Thập Cảnh-Hang động Moso-Hòn Phụ Tử (2 ngày 1 đêm)

Lịch trình: Hà Tiên Thập Cảnh-Hang động Moso-Hòn Phụ Tử
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Giá tour: Bảng giá
đặt tours