Tour Hà Tiên-Campuchia 1 ngày

Tour Hà Tiên-Campuchia trong 1 ngày (đi về trong ngày)

Tour Hà Tiên-Bokor (Núi Tà-Lơn)-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Bokor-Kep

700.000₫ (Đoàn 10 khách)

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Kampot-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Kampot-Kep

800.000 ₫

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Phnôm Pênh (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Phnôm Pênh

Bảng giá

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Kep-Đảo Con Thỏ (Koh TonSay island) (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch + Tàu
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Kep-Đảo Con Thỏ (Koh TonSay hay Rabbit)

1.000.000 ₫

Đặt tour