Tour Hà Tiên-Campuchia 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Tiên-Campuchia 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Tiên-Phnôm Pênh (2 ngày 1 đêm)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Tiên-Phnôm Pênh-Hà Tiên

Bảng giá

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Sihanouk ville-Kampot-Bokor-Kep (2 ngày 1 đêm)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Tiên-Sihanouk ville-Kampot-Bokor-Kep

Bảng giá

Đặt tour