Tour Hà Tiên-Campuchia

Tổng hợp các tour đi Campuchia khởi hành từ Hà Tiên gồm:
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 1 ngày
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 2 ngày 1 đêm
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 3 ngày 2 đêm
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 4 ngày 3 đêm

Tour Hà Tiên-Phnôm Pênh (2 ngày 1 đêm)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Tiên-Phnôm Pênh-Hà Tiên

Bảng giá

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Sihanouk ville-Kampot-Bokor-Kep (2 ngày 1 đêm)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Tiên-Sihanouk ville-Kampot-Bokor-Kep

Bảng giá

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Bokor (Núi Tà-Lơn)-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Bokor-Kep

700.000₫ (Đoàn 10 khách)

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Kampot-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Kampot-Kep

800.000 ₫

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Phnôm Pênh (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Phnôm Pênh

Bảng giá

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Kep-Đảo Con Thỏ (Koh TonSay island) (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch + Tàu
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Kep-Đảo Con Thỏ (Koh TonSay hay Rabbit)

1.000.000 ₫

Đặt tour