Chủ đề: Cẩm nang du lịch Hà Tiên

Điểm tham quan: Lăng Mạc Cửu

Đền thờ họ Mạc, còn có các tên chữ là Trung Nghĩa từ, Mạc Công từ hay Mạc Công miếu, người dân thường gọi là Lăng Mạc Cửu. Công trình này và khu mộ của dòng họ Mạc trên lưng chừng núi Bình San, là một thắng cảnh và là một di tích lịch sử […]

Chi tiết...