Chủ đề: Chùa Tam Bảo

Điểm tham quan: Chùa Tam Bảo

Để có nơi chốn cho mẹ tu hành trong những năm cuối đời, Khai trấn Cửu Lộc Hầu Mạc Cửu đã cho xây dựng chùa Tam Bảo sau khi Thái Thái phu nhân quy y với Hòa thượng Ấn Hạ thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 35. Theo sách Mạc Thị Gia Phả, sau khi […]

Chi tiết...