Chủ đề: Lễ giỗ Mạc Cửu

Lễ giỗ Mạc Cửu – Đức khai trấn Hà Tiên (26/6-28/6 âm lịch)

Lễ giỗ Mạc Cửu – Đức khai trấn Hà Tiên tại Hà Tiên được duy trì trong nhiều năm qua. Riêng những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền, Ban Quản lý Di tích lịch sử- văn hóa Núi Bình San và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, […]

Chi tiết...