Chủ đề: Thạch Động

Điểm tham quan: Thạch Động

Thạch Động có hai cửa chính: cửa hang phía Đông hướng về thị xã Hà Tiên, cửa phía Tây nhìn ra cách đồng Mỹ Đức. Từ trong hang có một ngách ăn thông lên trời, du khách ngước nhìn lên sẽ trông thấy một khoảng trời xanh trong vắt. Núi Thạch Động ở xã Mỹ […]

Chi tiết...