Chủ đề: Xe trượt ống

Trò chơi: Xe trượt ống Mũi Nai – Hà Tiên (Xe trượt núi)

22/03/2017 23:54 Chiều

Trò chơi xe trượt ống là một loại hình trò chơi thể thao cảm giác mạnh, có kiểm soát, được thiết kế chế tạo và kiểm định an toàn theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Đây là một loại hình trò chơi hiện đại nhất Đông Nam Á, và duy nhất ở Tây nam Bộ. […]

Chi tiết...