Chủ đề: Cho thuê xe du lịch

Cho thuê xe du lịch 29 chỗ tại Hà Tiên đi các tỉnh

Chúng tôi cho thuê xe du lịch 29 chỗ tại Hà Tiên phục vụ đón/tiễn khách tại Bến tàu Hà Tiên và Cửa khẩu Hà Tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận hợp đồng đi các tỉnh theo từng yêu cầu cụ thể của du khách. Tuyến 29 chổ Bến tàu Hà Tiên-Cửa khẩu […]

Chi tiết...

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Hà Tiên đi các tỉnh

Chúng tôi cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Hà Tiên phục vụ đón/tiễn khách tại Bến tàu Hà Tiên và Cửa khẩu Hà Tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận hợp đồng đi các tỉnh theo từng yêu cầu cụ thể của du khách. Tuyến 16 chổ Bến tàu Hà Tiên-Cửa khẩu […]

Chi tiết...

Cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hà Tiên đi các tỉnh

Chúng tôi cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hà Tiên phục vụ đón/tiễn khách tại Bến tàu Hà Tiên và Cửa khẩu Hà Tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận hợp đồng đi các tỉnh theo từng yêu cầu cụ thể của du khách. Tuyến 7 chổ Bến tàu Hà Tiên-Cửa khẩu […]

Chi tiết...

Cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hà Tiên đi các tỉnh

Chúng tôi cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hà Tiên phục vụ đón/tiễn khách tại Bến tàu Hà Tiên và Cửa khẩu Hà Tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận hợp đồng đi các tỉnh theo từng yêu cầu cụ thể của du khách. Tuyến 4 chổ Bến tàu Hà Tiên-Cửa khẩu […]

Chi tiết...