Tour Hà Tiên

Tổng hợp các tour Hà Tiên gồm:
  • Tour Hà Tiên 1 ngày
  • Tour Hà Tiên 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Tiên (1 ngày)

Tour Hà Tiên 1 Ngày
Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên Thập Cảnh

Bảng giá

Đặt tour

Tour Hà Tiên Thập Cảnh-Hang động Moso-Hòn Phụ Tử (2 ngày 1 đêm)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Tiên Thập Cảnh-Hang động Moso-Hòn Phụ Tử

Bảng giá

Đặt tour