Tour Hà Tiên-Campuchia

Tổng hợp các tour đi Campuchia khởi hành từ Hà Tiên gồm:
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 1 ngày
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 2 ngày 1 đêm
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 3 ngày 2 đêm
  • Tour Hà Tiên-Campuchia 4 ngày 3 đêm

Tour Hà Tiên-Bokor (Núi Tà-Lơn)-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Bokor-Kep

700.000₫ (Đoàn 10 khách)

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Kampot-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Kampot-Kep

800.000 ₫

Đặt tour