Tour Hà Tiên-Campuchia 1 ngày

Tour Hà Tiên-Campuchia trong 1 ngày (đi về trong ngày)

Tour Hà Tiên-Bokor (Núi Tà-Lơn)-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Bokor-Kep

700.000₫ (Đoàn 10 khách)

Đặt tour

Tour Hà Tiên-Kampot-Kep (1 ngày)

Phương tiện: Xe du lịch
Thời gian: 1 ngày
Lịch trình: Hà Tiên-Kampot-Kep

800.000 ₫

Đặt tour