Chủ đề: Năm văn hóa du lịch

Lễ hội: Năm Văn hóa – Du lịch và Tao đàn Chiêu Anh Các (12/01-15/01 âm lịch)

Hàng năm, thị xã Hà Tiên tổ chức lễ hội Năm Văn hóa – Du lịch và Tao đàn Chiêu Anh Các nhằm tôn vinh, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân. Hàng năm, thị xã Hà Tiên tổ […]

Chi tiết...