Chủ đề: Xuồng bơi

Dịch vụ cho thuê Xuồng bơi ở bãi tắm Mũi Nai-Hà Tiên

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mũi Nai-Hà Tiên vừa đưa ra dịch vụ cho thuê xuồng bơi gần biển ở Mũi Nai. Có thể sử dụng dịch vụ này kết hợp tắm biển ở Mũi Nai để mang lại cảm giác “lênh đênh” trên mặt biển và học cái bơi xuồng để […]

Chi tiết...