Tổng hợp danh sách các taxi ở Hà Tiên và Phú Quốc

22/03/2017 22:02 Chiều

Giới thiệu các hãng taxi ở Hà Tiên và Phú Quốc

Taxi Hà Tiên
Có tất cả 01 hãng
1. Taxi Trang Ngọc Phát
– Địa chỉ: Tô Châu – Hà Tiên – Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3 95 95 95

taxi-trang-ngoc-phat-ha-tien
 
Taxi Phú Quốc
Có tất cả 03 hãng
1. Taxi SASCO
– Địa chỉ: 379 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5,TT Dương Đông – Phú Quốc-Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3 76 76 76, 077.3 99 55 99, 077.3 982 982 

taxi-ha-tien-2
 
2. Taxi Mai Linh Phú Quốc

– Địa chỉ: 10 KP2 Đường 30 Tháng 4, TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3 979 777, 077.3 99 77 99

taxi-mailinh-phuquoc
3. Taxi Phú Quốc
– Địa chỉ: TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3 75 75 75
 taxi-phuquoc


Bài viết liên quan