Chủ đề: Lễ hội

Lễ giỗ Bà Cô Năm (Bà Mạc Mi Cô) Hà Tiên (28/9-29/9 âm lịch)

Phần lễ chính diễn ra vào các ngày 28-29/9 âm lịch hàng năm, tại Công viên Văn hóa Bình San như: Lễ An chức sự; Khai chung cổ; Lễ nghinh thần; Chiêm bái, tự do viếng; “Lễ tắm Bà” được cử hành vào lúc 0 giờ ngày 29/9 âm lịch hàng năm, tiếp theo là […]

Chi tiết...

Lễ hội: Năm Văn hóa – Du lịch và Tao đàn Chiêu Anh Các (12/01-15/01 âm lịch)

Hàng năm, thị xã Hà Tiên tổ chức lễ hội Năm Văn hóa – Du lịch và Tao đàn Chiêu Anh Các nhằm tôn vinh, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân. Hàng năm, thị xã Hà Tiên tổ […]

Chi tiết...

Lễ giỗ Mạc Cửu – Đức khai trấn Hà Tiên (26/6-28/6 âm lịch)

Lễ giỗ Mạc Cửu – Đức khai trấn Hà Tiên tại Hà Tiên được duy trì trong nhiều năm qua. Riêng những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền, Ban Quản lý Di tích lịch sử- văn hóa Núi Bình San và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, […]

Chi tiết...